• (đổi hướng từ Christened)
  /´krisən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rửa tội; làm lễ rửa tội
  Đặt tên thánh (trong lễ rửa tội)
  the child was christened Mary
  đứa bé được đặt tên thánh là Ma-ri

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X