• /'dedikeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cống hiến, hiến dâng; dành cho (để tưởng nhớ)
  to dedicate one's life to the cause of national liberation
  cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
  war memorial dedicated to unknown fighters
  đài liệt sĩ có mục đích tưởng niệm chiến sĩ vô danh
  Đề tặng (sách...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khánh thành, khai mạc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cống hiến

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X