• (đổi hướng từ Chumming)
  /tʃʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bạn thân
  Người ở chung phòng
  new chum
  ( Uc) người mới đến, kiều dân mới đến

  Nội động từ

  Ở chung phòng
  to chum together
  ở chung một phòng
  to chum with someone
  ở chung một phòng với ai
  Thân mật, thân thiết với (ai); làm thân với (ai)
  to chum up with someone
  làm thân với ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá hồi chó
  phế liệu cá

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  enemy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X