• /pæl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) bạn
  We've been pals for years
  Chúng tôi đã là bạn với nhau trong nhiều năm
  Người; bạn thân (dùng để xưng hô)
  now look here, pal !

  Xem đây ông bạn!

  Nội động từ

  ( (thường) + up) đánh bạn, kết bạn; trở nên thân thiết (với ai)
  to pal up with (to) someone
  đánh bạn với ai


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  enemy , foe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X