• /in'ʃuə/ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ /in'ʃuə/

  Thông dụng

  Cách viết khác insure

  Ngoại động từ

  Bảo đảm
  these encouraging results ensure that you will pass your examination
  những kết quả phấn khởi này bảo đảm chắc rằng bạn sẽ thi đỗ
  these documents ensure your legitimate rights
  các chứng thư này bảo đảm cho quyền lợi hợp pháp của bạn
  Chắc chắn (về một điều gì đó)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đảm bảo

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  đảm bảo
  làm chắc

  Kinh tế

  bảo đảm
  bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X