• /in'ʃuə/

  Thông dụng

  Cách viết khác ensure

  Ngoại động từ

  Bảo hiểm (tài sản, tính mệnh)
  Đảm bảo, làm cho chắc chắn
  care insures one against error
  sự cẩn thận đảm bảo cho người ta khỏi bị lầm lẫn

  Nội động từ

  Ký hợp đồng bảo hiểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảo hiểm, đảm bảo

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  bảo hiểm
  failure to insure
  không thực hiện bảo hiểm
  Insurance, Remedy on Failure to Insure
  biện pháp đối với việc không đóng bảo hiểm

  Kinh tế

  bảo hiểm
  over insure
  bảo hiểm siêu ngạch
  over insure
  bảo hiểm trội
  over insure
  bảo hiểm vượt trị giá (tài sản)
  theft insure
  bảo hiểm mất trộm
  nhận bảo hiểm cho (hàng hóa)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X