• /¸kli:an´tel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những người thân thuộc (của ai...)
  Những khách hàng (của luật sư, cửa hàng, nhà hát...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X