• /´klɔistəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tu, ở tu viện
  a cloistered life
  đời sống ở tu viện
  Có hành lang bao quanh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  free , open , unsecluded

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X