• /ˈsɒlɪˌtɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cô đơn, một mình, cô độc, không có bạn bè; độc thân
  a solitary life
  cuộc sống cô đơn
  Thích ở một mình; thường ở một mình
  a solitary kind of person
  một kiểu người thích sống một mình
  Hiu quạnh; ở một nơi vắng vẻ, xa xôi; không thường được ai đến thăm
  a solitary valley
  thung lũng khuất nẻo
  Chỉ có một mình; duy nhất (nhất là trong những câu phủ định và câu hỏi)
  she couldn't answer a solitary question correctly
  cô ta không thể trả lời đúng đắn lấy một câu hỏi

  Danh từ

  Người sống cô độc; người ở ẩn, ẩn sĩ, người ẩn dật
  (thông tục) sự biệt giam (như) solitary confinement

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách đơn độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X