• /´kɔgnizəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hiểu biết, sự nhận thức
  to take cognizance of
  nhận thấy, nhận thức thấy (cái gì)
  to have cognizance of something
  biết rõ cái gì
  (pháp lý) thẩm quyền (của toà án)
  within someone's cognizance
  trong phạm vi thẩm quyền của ai
  beyond (out of) someone's cognizance
  ngoài phạm vi thẩm quyền của ai; không phải là việc của ai
  Dấu hiệu phân biệt
  Phạm vi quan sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X