• /kɔg´niʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (triết học) nhận thức
  Trí thức hiểu biết

  Chuyên ngành

  Y học

  sự nhận thức

  Kỹ thuật chung

  nhận thức
  sự nhận
  machine cognition
  sự nhận biết bằng máy
  sự nhận biết
  machine cognition
  sự nhận biết bằng máy

  Kinh tế

  nhận thấy
  sự nhận thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X