• /kou´hi:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dính liền, sự cố kết
  (vật lý) lực cố kết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự kết hợp, sự liên kết; lực cố kết

  Cơ khí & công trình

  sự hàn vẩy

  Xây dựng

  mức liên kết
  sự bám chặt
  sự/lực cố kết

  Kỹ thuật chung

  cố kết
  dính kết
  area of cohesion
  diện tích dính kết
  cohesion strength
  sự dính kết
  lực cố kết
  lực liên kết
  lực dính
  apparent cohesion
  lực dính biểu kiến
  cohesion for undrained shearing
  lực dính khi cắt không thoát nước
  cohesion pressure
  áp lực dính
  effective cohesion
  lực dính có hiệu
  resultant of cohesion
  hợp lực dính
  soil cohesion
  lực dính của đất
  lực dính kết
  sự ăn khớp
  sự cố kết
  sự dính
  cohesion strength
  sự dính kết
  sự dính kết
  sự kết dính
  sự kết hợp
  sự liên kết
  tính dính kết

  Địa chất

  sự cố kết, sự liên kết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X