• /əd´hiərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dính chặt, sự bám chặt
  Sự tham gia, sự gia nhập (đảng phái...)
  Sự tôn trọng triệt để; sự trung thành với, sự gắn bó với; sự giữ vững (ý kiến, lập trường...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) tập hợp các điểm dính
  adherence of a set
  (cái) bao đóng của một tập hợp


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự dính, sự bám, sự nối khớp

  Cơ khí & công trình

  sự (dính) bám
  sự bám (keo)

  Xây dựng

  sự bám chặt
  sự dính bám
  sự dính vào

  Kỹ thuật chung

  dính
  adherence point
  điểm dính
  anchor by adherence
  neo nhờ lực dính bám
  frost adherence
  kết dính do đông băng
  ice adherence
  kết dính do đóng băng
  snow adherence
  kết dính do đóng băng
  speed of adherence
  tốc độ dính (vào)
  độ bám dính
  lực bám chặt
  lực kết dính
  lực dính
  anchor by adherence
  neo nhờ lực dính bám
  bám dính
  sự bám
  sự bám dính
  sự dính
  sự gắn kết
  sự nối khớp
  sức bám

  Kinh tế

  gia nhập (hội...)
  sự dính chặt
  sự tham gia
  sự tôn trọng
  tuân thủ
  strict adherence to the contract
  sự tuân thủ nghiêm ngặt, chặt chẽ hợp đồng

  Địa chất

  sự dính, sự bám, sự dính kết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X