• /kə´lounjəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc địa; thực dân
  the Colonial Office
  bộ thuộc địa ( Anh)
  colonial policy
  chính sách thực dân

  Danh từ

  Tên thực dân

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thực dân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  modern , new

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X