• (đổi hướng từ Commas)
  /ˈkɒmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu phẩy
  inverted commas
  dấu ngoặc kép

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu phẩy (,)
  comma delimiter
  dấu phẩy tách
  comma format
  định dạng bằng dấu phẩy
  comma separated values (CSV)
  phân cách bằng dấu phẩy
  comma separator
  dấu phẩy tách
  comma-free code
  mã không có dấu phẩy
  delimiting comma
  dấu phẩy cách

  Kỹ thuật chung

  dấu phẩy
  comma delimiter
  dấu phẩy tách
  comma format
  định dạng bằng dấu phẩy
  comma separated values (CSV)
  phân cách bằng dấu phẩy
  Comma Separated Variable (CSV)
  biến số được phân cách bằng dấu phẩy
  comma separator
  dấu phẩy tách
  comma-free code
  mã không có dấu phẩy
  delimiting comma
  dấu phẩy cách
  syntonous comma
  dấu phẩy điều hưởng
  turned comma
  dấu phẩy ngược
  Việt Com

  Kinh tế

  dấu phẩy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X