• /'kɔndənseit/

  Xây dựng

  sản phẩm ngưng

  Điện

  chất ngưng tụ

  Điện lạnh

  khí ngưng (lỏng)
  phần ngưng tụ

  Kỹ thuật chung

  nước ngưng
  condensate line
  ống nước ngưng
  condensate pump
  bơm nước ngưng
  condensate pump
  bơm lỏng ngưng [nước ngưng]
  condensate pump
  máy bơm nước ngưng
  condensate return
  đường về nước ngưng
  condensate return pipe
  ống dẫn nước ngưng (tụ)
  dry condensate return pipe
  ống dẫn nước ngưng khô
  excess condensate
  lượng nước ngưng thừa
  wet condensate return pipe
  ống dẫn nước ngưng ướt
  phần hồi lưu
  phần ngưng
  condensate cooling
  làm lạnh phần ngưng
  condensate drain
  sự xả phần ngưng
  condensate film
  mạng phần ngưng
  condensate header
  ống góp phần ngưng
  condensate line
  ống dẫn phần ngưng
  condensate motion
  di chuyển phần ngưng
  condensate pipe
  ống dẫn phần ngưng
  condensate pump
  bơm phần ngưng
  condensate pump
  máy bơm phần ngưng
  condensate receiver
  bình chứa phần ngưng
  condensate return
  hồi phần ngưng
  condensate temperature
  nhiệt độ phần ngưng
  condensate thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt phần ngưng
  condensate trap
  bẫy phần ngưng
  condensate tray
  khay phần ngưng
  gas condensate
  phần ngưng tụ của khí
  refrigerant condensate
  phần ngưng môi chất lạnh
  retrograde condensate
  phần ngưng thoái hồi
  waste condensate pump
  máy bơm phần ngưng chất thải

  Kinh tế

  chất ngưng tụ, kết tụ
  đông đặc lại

  Môi trường

  Chất ngưng tụ
  1. Chất lỏng được hình thành do khí thải bãi rác nóng nguội dần khi đi qua hệ thống thu gom;
  2. Nước được tạo ra bằng cách làm lạnh hơi nước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X