• /,kɔndʌk'tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính dẫn
  Suất dẫn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bộ dẫn điện
  tính dẫn

  Toán & tin

  tính dẫn (điện)

  Điện

  sự truyền dẫn

  Điện tử & viễn thông

  suất dẫn điện
  effective conductivity
  suất dẫn điện biểu hiện
  gradient of conductivity
  gradient suất dẫn điện
  ground conductivity
  suất dẫn điện mặt trời
  total conductivity
  suất dẫn điện toàn bộ

  Điện

  tính truyền dẫn

  Kỹ thuật chung

  điện dẫn suất
  độ dẫn
  độ dẫn điện

  Giải thích VN: Khả năng dẫn điện hoặc nhiệt của một vật. Nghịch đảo của điện trở suất.

  conductivity cell
  bình đo độ dẫn điện
  conductivity cell
  pin đo độ dẫn điện
  conductivity ellipsoid
  elipsoit độ dẫn điện
  conductivity measuring cell
  phần tử đo độ dẫn điện
  conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn điện
  conductivity measuring instrument
  thiết bị đo độ dẫn điện
  conductivity meter
  máy đo độ dẫn điện
  conductivity recorder
  máy ghi độ dẫn điện
  conductivity tensor
  tenxơ độ dẫn điện
  electric conductivity of soil
  độ dẫn điện của đất
  electrical conductivity analyzer
  bộ phân tích độ dẫn điện
  electrolytic conductivity
  độ dẫn điện điện phân
  electron conductivity
  độ dẫn điện electron
  extrinsic conductivity
  độ dẫn điện không thuần
  extrinsic conductivity
  độ dẫn điện tạp chất
  ground conductivity
  độ dẫn điện của đất
  intrinsic conductivity
  độ dẫn điện thuần
  n-type conductivity
  độ dẫn điện loại n
  on-state conductivity
  độ dẫn điện mạch đóng
  p-type conductivity
  độ dẫn điện loại p
  độ dẫn điện riêng
  nhiệt

  Giải thích VN: Khả năng dẫn điện hoặc nhiệt của một vật. Nghịch đảo của điện trở suất.

  coefficient (ofthermal conductivity)
  hệ số dẫn nhiệt
  coefficient of conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  coefficient of heat conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  coefficient of thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  condensate thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt lỏng ngưng
  condensate thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt phần ngưng
  conductivity factor
  hệ số dẫn nhiệt
  eddy conductivity
  độ dẫn nhiệt xoáy
  electronic heat conductivity
  độ dẫn nhiệt điện tử
  general thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt chung
  general thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt tổng
  heat conductivity
  độ dẫn nhiệt
  heat conductivity
  độ khuếch tán nhiệt
  heat conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  heat conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt
  heat conductivity coefficient
  hệ số dẫn nhiệt
  heat conductivity factor
  hệ số dẫn nhiệt
  heat conductivity meter
  máy đo độ dẫn nhiệt
  heat conductivity [conductance] coefficient
  hệ số dẫn nhiệt
  heat transmission by conductivity
  sự truyền nhiệt dẫn truyền
  heat transmission by conductivity
  sự truyền nhiệt nhờ tính dẫn nhiệt
  mean thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt trung bình
  temperate coefficient of conductivity
  hệ số dẫn truyền nhiệt độ
  temperature conductivity
  độ dẫn nhiệt
  temperature conductivity
  tính dẫn nhiệt
  thermal and moisture conductivity
  tính dẫn nhiệt ẩm
  thermal coefficient of conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  thermal coefficient of conductivity [conductance]
  hệ số dẫn nhiệt
  thermal conductivity
  khả năng truyền nhiệt
  thermal conductivity
  độ dẫn nhiệt
  thermal conductivity
  độ nhiệt
  thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  thermal conductivity (k)
  hệ số dẫn nhiệt
  thermal conductivity (k)
  tính dẫn nhiệt
  thermal conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt
  thermal conductivity coefficient
  hệ số dẫn nhiệt
  thermal conductivity gauge
  máy đo độ dẫn nhiệt
  thermal conductivity material
  vật liệu dẫn nhiệt
  thermal conductivity measuring instrument
  dụng cụ đo độ dẫn nhiệt
  thermal-conductivity detector
  máy dò độ dẫn nhiệt
  thermometric conductivity
  độ dẫn nhiệt
  thermometric conductivity
  độ khuếch tán nhiệt
  unit thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt
  unit thermal conductivity
  suất dẫn nhiệt
  tính dẫn nhiệt
  heat conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt
  heat transmission by conductivity
  sự truyền nhiệt nhờ tính dẫn nhiệt
  thermal and moisture conductivity
  tính dẫn nhiệt ẩm
  thermal conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt

  Kinh tế

  hệ số dẫn
  tính dẫn

  Địa chất

  tính truyền dẫn, tính dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X