• /kə´mend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khen ngợi, ca ngợi, tán dương; tuyên dương
  to commend someone's work
  tán dương (ca ngợi) công việc của ai
  Hấp dẫn, được ưa thích, được tán thành
  this book doesn't commend itself to me
  quyển sách này không hấp dẫn tôi
  Gửi gấm, giao phó, phó thác; giới thiệu, tiến cử
  to commend something to someone (someone's care)
  giao phó cái gì cho ai
  commend me to him
  (nghĩa mỉa mai) hãy giới thiệu tôi, hãy tiến cử tôi với ông ta

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X