• Thông dụng

  Danh từ

  Thanh nối pit-tông với trục khủyu trong máy

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thanh truyền, thanh kéo

  Ô tô

  tay nối

  Giải thích VN: Là trục hay thanh có hình dạng thanh chữ I để truyền chuyển động pít-tông sang trục khuỷu.

  thanh truyền (tay đòn)

  Xây dựng

  cốt thép chờ tay biên
  cốt thép nối tay biên
  thanh truyền (động cơ nổ)

  Kỹ thuật chung

  thanh truyền
  connecting rod bearing
  bạc lót đầu to thanh truyền
  connecting rod bearing
  bạc lót thanh truyền
  connecting rod bearing
  ổ thanh truyền
  connecting rod bearing journal
  cổ trục đầu thanh truyền
  connecting rod bearing shell
  bọc bộ lót thanh truyền
  connecting rod big end
  đầu nối trục khuỷu của thanh truyền
  connecting rod big end
  đầu to của thanh truyền
  connecting rod big end
  đầu to thanh truyền
  connecting rod cap
  chụp đầu thanh truyền
  connecting rod cap
  nắp thanh truyền
  connecting rod cap
  nón chụp đầu thanh truyền
  connecting rod cross-head
  then đầu thanh truyền
  connecting rod dipper
  thìa múc đầu thanh truyền
  connecting rod head boil
  đinh ốc đầu thanh truyền
  connecting rod shank
  thân thanh truyền
  connecting rod small end
  đầu nhỏ thanh truyền
  connecting rod small end
  đầu trên thanh truyền
  connecting rod stand on body
  thân thanh truyền
  connecting rod with fork end
  thanh truyền đầu chạc
  end of connecting rod
  đầu thanh truyền
  piston connecting rod
  thanh truyền của pittông
  thanh liên kết
  spindle connecting rod
  thanh liên kết ổ xoay
  spindle connecting rod
  thanh liên kết trục chính
  thanh nối
  connecting rod bearing
  ổ thanh nối
  connecting rod big end
  đầu to thanh nối
  connecting rod small end
  đầu nhỏ thanh nối
  connecting rod small end
  đầu trên thanh nối
  offset connecting rod
  thanh nối dịch chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X