• /Safeguard/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái để bảo vệ, cái để che chở
  Giấy thông hành an toàn (như) safe-conduct
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bộ phận an toàn

  Ngoại động từ

  Che chở, bảo vệ, giữ gìn, canh gác
  to safeguard peace
  giữ gìn hoà bình

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đồ gá an toàn
  vỏ che (máy)

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị phòng hộ

  Toán & tin

  chức năng bảo vệ

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ
  biện pháp an toàn
  bộ bảo vệ
  che chắn
  cơ cấu an toàn
  thiết bị an toàn
  tấm chắn

  Kinh tế

  bảo hộ
  bảo vệ
  phòng chống
  sự bảo hộ
  sự phòng chống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X