• /kən´temptjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khinh thường, coi thường; tỏ vẻ khinh bỉ, khinh người, khinh khỉnh
  to be contemptuous of something
  khinh thường việc gì
  a contemptuous attitude
  thái độ khinh người
  a contemptuous look
  cái nhìn khinh khỉnh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X