• /¸disris´pektful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu tôn trọng, bất kính
  children shouldn't be disrespectful to adults
  trẻ em không nên tỏ ra bất kính đối với người lớn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X