• /¸tempərə´mentəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Do tính khí một người gây ra
  a temperamental aversion to hard work
  một tính khí ngại công việc nặng nhọc
  Thất thường, hay thay đổi; không bình tĩnh, không kiên định; đồng bóng (tính khí của người, xe..)
  my car is a bit temperamental
  (đùa cợt) ô tô của tôi hơi thất thường (tức là dễ trục trặc, không nổ máy được)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X