• Hóa học & vật liệu

  lọc ngược

  Giải thích EN: A leaching process using continuous equipment that mechanically moves the solid and liquid through a series of leach tanks in which the flow of solvent is countercurrent to the flow of solid. Giải thích VN: Một quy trình lọc sử dụng thiết bị liên tục di chuyển chất rắn và lỏng bằng cơ khí thông qua một loạt các bồn lọc trong đó dòng chảy của dung môi hòa tan chảy ngược với dòng chảy của chất rắn.

  Hóa học & vật liệu

  lọc ngược

  Giải thích EN: A leaching process using continuous equipment that mechanically moves the solid and liquid through a series of leach tanks in which the flow of solvent is countercurrent to the flow of solid. Giải thích VN: Một quy trình lọc sử dụng thiết bị liên tục di chuyển chất rắn và lỏng bằng cơ khí thông qua một loạt các bồn lọc trong đó dòng chảy của dung môi hòa tan chảy ngược với dòng chảy của chất rắn.

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  lọc ngược (quy trình lọc sử dụng thiết bị liên tục di chuyển chất rắn và lỏng bằng cơ khí thông qua một loạt các bồn lọc trong đó dòng chảy của dung môi hòa tan chảy ngược với dòng chảy của chất rắn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X