• Đo lường & điều khiển

    hệ thống liên tục

    Giải thích EN: A system in which the input signals and output signals can be changed at any time. Also, continuous-time signal system. Giải thích VN: Hệ thống trong đó các tín hiệu vào và ra có thể thay đổi bất kỳ thời điểm nào. Xem phần Hệ thống tín hiệu thời gian liên tục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X