• (đổi hướng từ Convened)
  /kən'vi:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Triệu tập (hội nghị...), họp, nhóm họp
  to convene a meeting
  họp mít tinh, triệu tập một cuộc mít tinh
  to convene someone before a court
  triệu tập ai ra toà, đòi ai ra toà

  Nội động từ

  Hội họp, họp lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hội họp
  triệu tập

  Kỹ thuật chung

  gặp
  tụ họp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X