• /´kɔηgri¸geit/

  Thông dụng

  Động từ

  Tập hợp, tụ hợp, nhóm hợp, hội nghị
  to congregate troops
  tập hợp quân
  Thu nhập, thu nhặt, thu góp
  to congregate documents
  thu góp tài liệu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tụ họp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X