• /´kɔ:dait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cođit (thuốc nổ không khói)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuốc nổ codit

  Giải thích EN: A smokeless, slow-burning powder that consists of nitrocellulose and nitroglycerin, with petrolatum added as a thickener and stabilizer; it has a characteristic cordlike structure. Also, PYROCELLULOSE. Giải thích VN: Loại bột cháy chậm, không có khói, trong thành phần chứa nitrocellulo và nitroglycerin, dùng dầu bôi trơn làm phụ gia để độ dày và tính ổn định. Nó cócaaustrucs dây. Cũng được gọi là Chất pyrocellulose.

  thuốc nổ không khói

  Địa chất

  thuốc nổ coocdit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X