• /¸petrə´leitəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác petroleumỵjelly

  Như petroleum jelly

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mỡ (làm từ dầu hỏa) để bôi trơn

  Giải thích EN: A translucent, oily, semisolid, amorphous, yellowish or whitish mass obtained from petroleum and used as a lubricant, as a rust preventive, and in cosmetics and medicine. Giải thích VN: Hợp chất nửa rắn màu trong mờ, như dầu, vô dịnh hình màu hơi vàng hoặc hơi trắng thu được từ dầu mỏ và được dùng làm chất bôi trơn, chất tránh gỉ sắt, mỹ phẩm và làm thuốc.

  sản phẩm chứa parafin
  vazơlin vàng

  Kỹ thuật chung

  mỡ khoáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X