• Hóa học & vật liệu

  dầu cây rau mùi

  Giải thích EN: An essential oil, derived from the herb species Coriandrum sativum, with a strong spicy taste that may be irritating when ingested; used chiefly to flavor gin. Giải thích VN: Một loại tinh dầu được chiết suất từ lá của giống cây rau mùi, có mùi đặc biệt mạnh gây kích thích khi sử dụng; được dùng để tạo nên hương vị của rượu gin.

  dầu rau mùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X