• (đổi hướng từ Diplomatique)


  /,diplə'mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoại giao, có tài ngoại giao, có tính cách ngoại giao
  diplomatic body (corps)
  đoàn ngoại giao
  diplomatic bag
  cặp ngoại giao
  diplomatic immunity
  quyền đặc miễn ngoại giao
  diplomatic service
  ngành ngoại giao
  (thuộc) văn kiện chính thức; (thuộc) công văn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  artless , impolite , rude , tactless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X