• Thông dụng

  Danh từ

  Hệ số tương liên

  Kỹ thuật chung

  hệ số tương quan
  canonical correlation coefficient
  hệ số tương quan chính tắc
  frequency correlation coefficient
  hệ số tương quan tần số
  negative correlation coefficient
  hệ số tương quan âm
  positive correlation coefficient
  hệ số tương quan dương
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan chuỗi
  space correlation coefficient
  hệ số tương quan không gian
  triple correlation coefficient
  hệ số tương quan bội ba

  Kinh tế

  hệ số tương quan
  canonical correlation coefficient
  hệ số tương quan điển hình
  multiple correlation coefficient
  hệ số tương quan bội
  partial correlation coefficient
  hệ số tương quan bộ phận
  partial correlation coefficient
  hệ số tương quan riêng (bộ phận)

  Xây dựng

  hệ số tương quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X