• /´ræti¸fai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thông qua, phê chuẩn
  to ratify a contract
  thông qua một hợp đồng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phê chuẩn

  Kinh tế

  cho phép
  chuẩn nhận
  ratify a contract
  chuẩn nhận một hợp đồng
  ratify a contract (to...)
  chuẩn nhận một hợp đồng
  phê chuẩn
  thông qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X