• /´kɔstju:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quần áo, y phục
  national costume
  quần áo dân tộc, quốc phục
  Cách ăn mặc, trang phục, phục sức
  costume ball
  buổi khiêu vũ cải trang
  costume jewellery
  đồ nữ trang giả
  costume piece play
  vở kịch có y phục lịch sử

  Ngoại động từ

  Mặc quần áo cho

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quần áo
  trang phục
  y phục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X