• /ɔ´silə¸græf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) máy ghi dao động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy ghi dao động

  Xây dựng

  Máy đo ghi dao động

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dao động ký, máy ghi daođộng

  Điện

  dao động kí
  máy điện sóng

  Giải thích VN: Máy dùng ống tia âm cực vẽ ra được các dạng sóng thấy được và ghi được.

  Kỹ thuật chung

  dao động ký

  Giải thích VN: Máy dùng ống tia âm cực vẽ ra được các dạng sóng thấy được và ghi được.

  cathode-ray oscillograph
  dao động ký tia catốt
  crater-lamp oscillograph
  dao động ký đèn lõm
  Duddell oscillograph
  dao động ký Duddell
  electromagnetic oscillograph
  dao động ký điện từ
  Ho and Koto oscillograph
  dao động ký Ho và Koto
  Irwin oscillograph
  dao động ký Irwin
  light-beam oscillograph
  dao động ký tia sáng
  magnetic oscillograph
  dao động ký từ
  oscillograph tube
  đèn dao động ký
  recording oscillograph
  dao động ký ghi
  máy ghi dao động

  Giải thích EN: A sensitive electromechanical recorder that is able to provide a visual record of a waveform by recording values of an electrical quantity over time; sometimes equipped with a photographic recording system. Giải thích VN: Một máy ghi điện tử nhạy có khả năng cung cấp một số liệu ghi chép của một dải sóng bằng cách ghi lại các giá trị của khối lượng điện tử trong một thời gian, thỉnh thoảng được trang bị bằng hệ thống ghi ảnh.

  máy ghi sóng
  two-gun oscillograph
  máy ghi sóng hai (chùm) tia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X