• Hóa học & vật liệu

    khối bo nitrit

    Giải thích EN: A synthetic cutting-tool material that is second only to diamonds in hardness, made by transforming boron nitride, BN, from hexagonal to cubic form at high pressure and temperature with a suitable catalyst. Giải thích VN: Vật liệu tổng hợp dùng làm công cụ cắt có độ cứng đứng thứ hai (chỉ sau kim cương), được tạo thành bằng cách để bo nitrit ở áp suất và nhiệt độ cao cộng với chất xúc tác thích hợp sẽ làm nó thay đổi tính chất từ khối lục giác thành khối thập phương.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X