• /'dændə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự giận dữ, sự phẫn nộ
  to get one's dander up
  nổi giận
  to get (put, raise) somebody's dander up
  làm cho ai nổi giận, chọc tức ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X