• /´daun¸rait/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thẳng thắn, thẳng thừng, toạc móng heo, không úp mở
  Đích thực, rành rành, hoàn toàn hết sức, đại
  a downright lie
  lời nói dối rành rành
  downright nonsense
  điều hết sức vô lý
  (từ cổ,nghĩa cổ) thẳng đứng

  Phó từ

  Thẳng thắn, thẳng thừng, toạc móng heo, không úp mở
  to refuse downright
  từ chối thẳng thừng
  Đích thực, rành rành, hoàn toàn hết sức, đại
  downright insolent
  hết sức láo xược


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X