• /meim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thương tật
  Khuyết điểm nghiêm trọng

  Ngoại động từ

  Làm tàn tật, làm thương tật
  Cắt bớt, xén bớt, cắt xén, làm hỏng (một quyển sách, một đoạn văn, một bài thơ...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , cure , heal , help , repair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X