• /´bʌkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái khoá (thắt lưng...)
  Sự làm oằn (thanh sắt)

  Động từ

  Cài khoá, thắt
  Oằn, làm oằn
  To buckle down to sth
  Khởi sự làm điều gì, bắt tay vào làm điều gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bị vênh
  độ uốn dọc

  Toán & tin

  uốn cong lại

  Vật lý

  làm cong

  Xây dựng

  blông đai
  cốt đai kẹp
  măngsông xiết chặt

  Kỹ thuật chung

  bị cong
  biến dạng
  cái khóa
  cái móc nối
  chỗ uốn
  cốt đai
  ly hợp ngàm
  khóa
  buckle up
  khóa đai an toàn
  ngàm
  đầu kẹp
  độ cọng vênh
  làm biến dạng
  làm cong vênh
  làm oằn
  làm phình
  làm sụp đổ
  giá treo
  mất ổn định
  móc
  oằn
  ống kẹp
  sự cong
  sự cong vênh
  tốc kẹp
  vết ấn lõm
  vòng kẹp
  spring buckle
  vòng kẹp lò xo
  uốn dọc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  flatten , smooth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X