• /´mju:ti¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cắt, xẻo (một bộ phận trong cơ thể); làm què, làm thành tàn tật
  (nghĩa bóng) cắt xén
  a mutilated quotation
  một lời trích dẫn cắt xén


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  fix , mend , repair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X