• (đổi hướng từ Deprecated)


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phản đối, phản kháng, không tán thành
  to deprecate war
  phản đối chiến tranh
  (từ cổ,nghĩa cổ) cầu nguyện cho khỏi (tai nạn); khẩn nài xin đừng
  to deprecate someone's anger
  khẩn nài xin ai đừng nổi giận

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X