• /kən´tæmi¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm bẩn, làm ô uế
  Làm nhiễm (bệnh)
  Làm hư hỏng
  to be contaminated by companions
  bị bạn xấu làm hư hỏng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhiễm bẩn
  contaminate contaminant
  làm nhiễm bẩn
  lây bẩn

  Kinh tế

  nhiễm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clean , cure , heal , purify , sterilize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X