• /´mætʃiη/

  Cơ khí & công trình

  sự trùng khít

  Toán & tin

  sự so khớp
  key matching
  sự so khớp khóa
  pattern matching
  sự so khớp mẫu
  speed matching
  sự so khớp tốc độ
  template matching
  sự so khớp mẫu
  template matching
  sự so khớp mẫu gốc
  templet matching
  sự so khớp mẫu gốc

  Xây dựng

  sự dung hợp

  Điện

  sự điều hợp

  Điện lạnh

  sự làm (khớp)

  Điện

  tương hợp

  Kỹ thuật chung

  dung hợp
  impedance matching
  sự dung hợp tổng trở
  so khớp
  key matching
  sự so khớp khóa
  matching operator
  toán tử so khớp
  matching words
  so khớp các từ
  pattern matching
  so khớp mẫu
  pattern matching
  sự so khớp mẫu
  speed matching
  sự so khớp tốc độ
  template matching
  sự so khớp mẫu
  template matching
  sự so khớp mẫu gốc
  templet matching
  sự so khớp mẫu gốc
  sự ghép đôi
  sự ghép mộng
  sự thích ứng
  sự trùng hợp

  Kinh tế

  bù trừ

  Cơ - Điện tử

  Sự thích hợp, sự khớp, sự tương hợp (các chitiết đối tiếp)

  Y học

  (sự) so nghiệm (lý) (sự) ghép phù hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X