• Kỹ thuật chung

  nhiệt kế vi sai

  Giải thích EN: A thermometer that measures temperature by using the differential thermal expansion of two metallic strips or two thermocouples. Giải thích VN: Là nhiệt kế đo nhiệt độ bằng cách sử dụng sự khuếch chương nhiệt vi sai của hai tấm kim loại hoặc của hai cặp nhiệt độ.

  Y học

  nhiệt kế vi sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X