• /di´fju:zə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) máy khuếch tán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) ống khuếch tán

  Xây dựng

  bộ tản
  ống lược
  vật tán xạ

  Điện

  mạch khuếch tán

  Kỹ thuật chung

  máy khuếch tán

  Giải thích EN: A chamber or duct in which a fast-moving low-pressure stream of fluid is transformed into a slow-moving high-pressure stream. Giải thích VN: Một cái khoang hay ống dẫn trong đó luồng chấy lỏng chuyển động nhanh với áp xuất thấp được chuyển đổi thành luồng chất lỏng chuyển động thấp và áp xuất cao.

  ống khuếch tán
  light diffuser
  ống khuếch tán ánh sáng
  supersonic diffuser
  miệng thổi (ống khuếch tán) siêu âm
  supersonic diffuser
  ống khuếch tán vượt âm
  tấm khuếch tán
  vật khuếch tán

  Kinh tế

  thiết bị khuếch tán
  continuous diffuser
  thiết bị khuếch tán làm việc liên tục
  diffuser with bottom door
  thiết bị khuếch tán của cửa dưới

  Địa chất

  máy khuếch tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X