• /dai´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm loãng, sự pha loãng
  Sự làm nhạt, sự làm phai (màu)
  (nghĩa bóng) sự làm giảm bớt; sự làm mất chất
  dilution of labour
  sự thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự làm loãng

  Xây dựng

  sự biến loãng

  Kỹ thuật chung

  dung dịch loãng
  pha loãng
  coefficient of dilution
  hệ số pha loãng
  cracked fuel dilution
  pha loãng nhiên liệu đã crackinh
  crankcase dilution
  sự pha loãng trong các-te
  crankcase dilution oil
  dầu động cơ pha loãng
  dilution (ofsewage)
  sự pha loãng nước cống
  dilution constant
  hằng số pha loãng
  dilution factor
  hệ số pha loãng
  dilution heat
  nhiệt pha loãng
  dilution of crackcase oil
  pha loãng dầu cacte
  dilution of crackcase oil
  pha loãng dầu hộp bánh răng
  dilution of motor oil
  pha loãng dầu động cơ
  dilution ratio
  tỉ lệ pha loãng
  dilution test
  phép thử pha loãng
  heat of dilution
  nhiệt pha loãng
  oil dilution
  pha loãng dầu
  oil dilution
  sự pha loãng dầu
  oil dilution test
  thí nghiệm pha loãng dầu
  pulp dilution
  sự pha loãng bùn khoan
  sự hòa tan
  sự làm nghèo
  sự pha loãng
  crankcase dilution
  sự pha loãng trong các-te
  dilution (ofsewage)
  sự pha loãng nước cống
  oil dilution
  sự pha loãng dầu
  pulp dilution
  sự pha loãng bùn khoan

  Kinh tế

  sự loãng giá
  gravimetrical dilution
  sự loãng giá cổ phần
  sự pha loãng theo trọng lượng
  sự suy vi

  Địa chất

  sự pha loãng, sự làm bẩn, sự làm nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X