• (đổi hướng từ Disaccorded)
  /¸disə´kɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất hoà
  Mối bất hoà

  Nội động từ

  Bất hoà
  to disaccord with someone
  bất hoà với ai

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X