• /dis´ə:nmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhận thức rõ, sự sâu sắc, sự sáng suốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X