• /tækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tế nhị, sự khéo xử; tài xử trí, tài ứng biến
  to have great tact
  rất thiệp, rất khéo xử
  without tact
  không khéo léo, sống sượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tắc, nhịp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X